Firma UsaAutoSystem | Portal motoryzacyjny USA

Regulamin serwisu UsaAutoSystem.


Proszę uważnie przeczytać regulamin serwisu. Używanie UsaAutoSystem wraz z systemami powiązanymi jest potwierdzeniem przeczytania, zrozumienia i świadomego, dobrowolnego wyrażenia zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

  1. Serwis ten jest własnością właściciela domeny UsaAutoSystem.pl ("USAAUTOSYSTEM"). Tylko USAAUTOSYSTEM ma prawo decydować o serwisie w każdej sferze: dostępności, zakresu informacji, treści oraz wszystkich aspektów bezpośredno i pośrednio dotyczących witryny USAAUTOSYSTEM ("WITRYNA").

  2. Podczas wizyty użytkownika ("UŻYTKOWNIK") w WITRYNIE, USAAUTOSYSTEM zbiera różne informacje o nim, informacje które mają pomóc w identyfikacji potrzeb użytkowników USAAUTOSYSTEM. Każdy z użytkowników wyraża zgodę na przetwarzanie danych o nim.

  3. WITRYNA zawiera różne materiały, znaki towarowe i inną własnościową informację, zawierającą tekst, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę ("ZAWARTOŚĆ") które chroni prawo autorskie. ZAWARTOŚĆ, jak również , układ, przygotowanie i elementy projektu WITRYNY widoczne na każdej podstronie WITRYNY, są własnością USAAUTOSYSTEM i są ochraniane przez polskie jak i międzynarodowe prawo autorskie, jak i inne prawa własności intelektualnej. UŻYTKOWNIK - jeżeli nie ma pisemnej zgody od USAAUTOSYSTEM - nie może modyfikować, publikować, transmitować, uczestniczyć w transferze albo sprzedaży, tworzyć pochodnych prac, albo w jakiejś innej sferze wykorzystać całołci lub części ZAWARTOŚCI. UŻYTKOWNIK który dostał pisemne pozwolenie na publikowanie, transmitowanie, tworzenie pochodnych prac, zgadza się na to że USAAUTOSYSTEM zastrzega sobie prawa autorskie do materiału co oznacza, że żadne zmiany albo usunięcie podpisu autora, legendy lub znaku towarowego jest zabronione. Jednocześnie UŻYTKOWNIK uznaje, że nie nabywa jakichkolwiek praw posiadania przez pobieranie albo drukowanie materiału zastrzeżonego przez prawa autorskie, które znajdują się na stronach WITRYNY. Użytkownik przekazując USAAUTOSYSTEM jakiekąkolwiek treść w jakiejkolwiek formie (tekst, zdjęcia) stające się częścią WITRYNY przekazuje jednocześnie prawa do publikacji, powielania i kopiowania tych materiałów przez USAAUTOSYSTEM. Jednocześnie UŻYTKOWNIK taki oświadcza, że przekazując materiały nie łamie żadnych praw autorskich ani innych praw osób lub podmiotów trzecich i w pełni przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne wynikłe spory.

  4. USAAUTOSYSTEM oferuje Tobie dostęp do WITRYNY wyłącznie dla twojego własnego osobistego i nie-handlowego użycia. Nie możesz odsprzedawać albo zrobić jakiegoś handlowego użycia z materiałów znajdujących się na stronach WITRYNY. Nie możesz pobrać albo kopiować jakiejkolwiek informacji w celu późniejszego wykorzystania jej do uzyskania korzyści od innych UŻYTKOWNIKÓW. Nie możesz wykorzystać jakichkolwiek automatycznych skryptów albo innych narzędzi programistycznych lub programów do wydobywania zawartości WITRYNY - zbierających lub kopiujących zawartości WITRYNY.

  5. Wyraźnie zgadzasz się, że używanie tej witryny jest tylko i wyłącznie na twoje własne ryzyko. USAAUTOSYSTEM nie gwarantuje, że używanie tej witryny będzie wolne od jakichkolwiek błędów - programistycznych lub retorycznych. Nie dajemy żadnej gwarancji na poprawność działania tej witryny, dlatego zgadzasz się, że nie ponosimy żadnych konsekwencji w sytuacjach spornych powstałych na skutek błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za osoby trzecie przekazujące nam informacje, które są podawane przez tą witrynę. Jednocześnie zapewniamy że jakość naszych usług jest stale kontrolowana.

    Zgadasz się że jeżeli zdarzy się sytuacja, że USAAUTOSYSTEM poprzez tą witrynę poda niekompletną lub błędną informację nie będziesz sobie rościł/rościła żadnego materialnego lub niematerialnego zadośćuczynienia za powstałą sytuację, nawet jeżeli ona spowoduje jakiekolwiek straty materialne lub niematerialne Tobie lub komukolwiek którego ta informacja dotyczyła lub jakiejkolwiek innej osoby nawet tej, której owa informacja bezpośrednio nie dotyczyła.

    WITRYNA funkcjonuje bez jakichkolwiek gwarancji jakiegokolwiek typu. W szczególności uznajesz , że UsaAutoSystem nie jest odpowiedzialny za oszczercze, albo nielegalne zachowanie innych użytkowników albo osób trzecich i przyznajesz, że ryzyko jakichkolwiek strat materialnych lub niematerialnych w związku z powyższymi spoczywa na Tobie.
Kurs USD/PLN

Ładowanie


Sprawdź naszych partnerów: http://nowaksienkiewicz.pl/ | Opinie Potrzeba  Opinie Spółdzielnia Mieszkaniowa Północ  | http://www.annvinci.eu


Do wiadomości osób z Google: linki zamieszczone powyżej to są linki do naszych przyjaciół. Nigdy nie były opłacane, a ich zamieszczenie wynikia tylko z naszej przyjaźni.